PoemsRodica Draghincescu
Gel Deme Sanatý/L’art de dire viens


Fotoðraflýyorum
gözlerimi,
karnýmý,
kalçalarýmý,
dilimi,
sonra yapýþtýrýyorum parçalarý :
seninkini bana benimkini sana,
iyi niyetlerimi beslediðim bir kuru ekmeðe
Ellerimi yalýyorum
Bir kenara koyuyorum onlarý :
gelgelgelgel, bir sineklik gibi gelgel
hayattan býkýp ölmemen için eðiteceðim seni, yapýþtýracaðým seni kendime
dev bir yanan puro oluncaya kadar sen
Ve kendi kendini içeceksin,
Hakikatin neyse onu tadacaksýn, yalanlarýný, korkularýný
Ve yüzünü dönerken cehenneme,
Sessizce yükseleceksin
Sýrtýnda kahraman bir askerin
Tüfeði varmýþ gibi
Çýplak mýyým? Bak. Dinle.
Fotoðraflýyorum
parmaklarýný,
enseni,
karnýný
dilini,
Çýplak mýyým? Bak. Dinle.
Soyun çirkin hayvan!
korkma!
(karýncalar sadece ekmek gibi ufalanmýþ
insanlarý yer)
son duaný et, çirkin yýrtýcý,
fotoðraf karelerine bölünmeden önce!
Çýplak mýyým? Bak. Dinle.
Parçalarý bir araya getiriyorum (hayatýn resimlerini)
Sen benle, ben senle
Erotik bir gelgit içinde
Karýncalarýn kraliçesi azýyor dalgalarýn çevresinde
korkma!
ne gündüz ne gece,
dokunmaya cesaret edemez!
Bu fotoðraf tadýný çýkarmak istiyorsan,
Zamaný kurþuna dizebilmelisin!
Kendi fotoðraflarýný çekebilmelisin,
Sepya rengi kaðýdýn üstünde çarpýþmalýsýn
saniyeler, dakikalar ve ýstýrap saatleriyle!
Ben, sana, / beni gövdene batýrýyorsun,
Benim, ben seni / ben seni gövdeme daldýrýyorum, senin,
Çýplak mýyým? Bak. Dinle.
Fotoðraflýyorum
aðzýný,
enseni,
ellerini,
dilini,

soyun çirkin hayvan,
korkma!
(karýncalar sadece ekmek gibi ufalanmýþ
insanlarý yer)
son duaný et, çirkin yýrtýcý,
fotoðraf karelerine bölünmeden önce!
Çýplak mýyým? Bak. Dinle.
Parçalarý bir araya getiriyorum (hayatýn resimlerini)
Sen benle, ben senle
Erotik bir gelgit içinde
Karýncalarýn kraliçesi azýyor dalgalarýn çevresinde
korkma!
Ben seninim sen benimsin,
Kraliçenin barsaklarýnda bile!


Türkçesi: HALIL GOKHAN 

German    English
French Romanian


powered by FreeFind
Home
Books
French
German
Romanian
More languages
E-Books
Reader
Contents
Press
News
Soon
Archive
Links

Biographical note
Contact